Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Over grassen, kruiden en productie

  Over grassen, kruiden en productie

  Sponsoren
  Grassen en kruiden

  Er is meer dan alleen hoog productief gras, in natuurbeschermingskringen al badinerend als raaigrasterreur bestempeld. Weidevogels weten er geen raad mee. Skalsumer Natuurbeheer probeert met variatie in de gewassen zowel de melkveehouderij als de vogels te dienen.

   
  Zeven jaar ervaring met kruidenrijke perceelsranden leert dat er een vorm te vinden is waar de boer en de natuur beide mee uit de voeten kunnen. Er ontstaat als het ware een brede ecologische verbindingszone, van twee keer een rand van drie á vier meter en daartussen een sloot, ook van drie tot vier meter breed.
   
  Kruiden en bloemen in het Beloofde Land
   
   
  Het is een prachtige biotoop, alleen al schitterend om te zien als madelief, veld zuring,  boterbloem, rode en witte klaver en andere kruidenrijke planten in volle bloei staan. Tegelijk is het een ideale leefomgeving voor de weidevogels en hun kuikens. Als de boer in het land aan het werk is, is het prachtig om waar te nemen hoe de ouders er met hun kroost naar uitwijken.
   
  In de praktijk blijkt dat een veehouder prima kan werken met dit kruidenrijke gewas, naast de massaproductie van de raaigrassen. Bovendien voorziet dit kruidenrijke gras in de behoefte aan structuurrijk voedsel waar koeien als herkauwers behoefte aan hebben.
   
   
   
   
  Het reguliere voer voorziet daar ten dele in, maar het blijkt dat de toevoeging van kruidenrijke grassen een waardevolle aanvulling is. Een kleine hoeveelheid verhoogt de weerstand van het vee en het gaat niet ten koste van de melkproductie, mits gewonnen onder optimale omstandigheden na 21 juni!. Ter illustratie: op het bedrijf van de familie Agema is de gemiddelde melkgift 41,5 liter per koe per dag. De meest productieve komt zelfs tot 73 liter melk.
   
  De koeien gaan in het voorjaar naar buiten, zodra het weer het toelaat. De vertrapping van het land in de herfst en de mestvlaaien die blijven liggen, zijn van belang voor de vogels.
   
  De koeien naar buiten; vitamine D voor mens en dier.
   
   
  Het werken met maaitrappen heeft de laatste jaren een geweldige opmars gemaakt in het agrarisch weidevogelbeheer. Wat wellicht van nog groter belang is, is het functioneren van strooitrappen en bemestingstrappen. Als alle land tegelijk wordt bemest, is de grasgroei ook overal hetzelfde. Door gefaseerd en met een aangepaste hoeveelheid te bemesten, ontstaat er variatie in de groeitijd. Daar profiteren de adulte vogels en de kuikens van en het voorkomt dat de boer binnen enkele etmalen al zijn percelen moet maaien. Nadeel is dat het voor de boer extra werk en kosten met zich mee brengt.
   
  Maïsland vraagt een speciale benadering. Door de regels van het derogatie systeem mogen we pas 1 februari bemesten. Door deze percelen, als de omstandigheden het toelaten, zo snel mogelijk te ploegen en te bemesten ontstaat de mooiste biotoop voor de kieviten.  Als het land verder bewerkt moet worden, kunnen de nazorgers van de vogelwacht bijspringen bij het oppakken en terugleggen van de broedsels.
   

  Maaitrappen zijn nuttig in de weidevogelzorg, maar de spreiding van de verlate maaidata, zoals die in de subsidieregelingen zijn opgenomen, kan beter. Nu komt het voor dat op 1, 8,15 en 22 juni alle overgebleven gras van de eerste snee in een keer wordt geoogst. Flexibiliteit zou de vogels ten goed komen. Als niet alle boeren tegelijk maaien, ontstaat er een betere vorm van mozaïek in die beheerspercelen.

  Buma zaadhandel staat de stichting met raad en daad bij.

  Voor informatie kunt u terecht op de site www.bumahandel.nl en www.limagrain.nl    

  natuurbeheer

  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken