Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Maaien, kuilen en hooien

  Maaien, kuilen en hooien

  Sponsoren
  Maaien, kuilen en hooien

  Het is de laatste jaren een vertrouwd beeld: zodra er een paar mooie lentedagen aanbreken, verschijnt zwaar en breed materieel in de weilanden om te maaien. De ene boer lijkt de andere aan te steken: overal is iedereen in de weer. Zelfs in de nachtelijke duisternis gaat het werk gewoon door. Vergeten wordt om te kijken naar de rijpheid van het gras. Een beginnend bloemetje in het gras geeft de mate van rijpheid aan.

   
  Half juni gebeurt nog eens hetzelfde bij de boerenbedrijven die voor weidevogelbeheer aan verlate maaidata doen. Afhankelijk van het contract, na bijvoorbeeld 1,8, 15 en 22 juni, lijken boeren geen uur langer te kunnen wachten. Het komt veel voor dat direct op het middernachtelijke uur het maaigeweld in alle hevigheid losbarst.
  In deze situaties kan de mozaiekregisseur en de nazorger belangrijk werk verrichten.
   
  Het hoeft geen betoog dat het werken in de nacht, met grote schijnwerpers op de tractor, het belang van weidevogels niet dient. Het zal ook duidelijk zijn dat wanneer overal op hetzelfde tijdstip wordt gemaaid, geen dier in het weiland meer veilig is.
   
  Het kan anders. Het moet ook anders, is de overtuiging van Skalsumer Natuurbeheer. Uitgangspunt is dat de boer altijd behoedzaam moet zijn als hij in het land aan het werk is. In het land waar kuikens zitten, helpt het om twee uren voor het maaien plastic zakken aan stokken te laten wapperen. De oude vogels zullen hun kroost meenemen naar veiliger oorden.
   
   
  Een aantal wapperende zakken verdrijven de ouders met hun jongen in vrij korte tijd.
   
   
   
   
  De zakken moeten niet te vroeg worden geplaatst, want dan treedt gewenning op en komen de vogels gewoon weer terug. En al houdt een boer zich aan deze voorzorgsmaatregelen, er kunnen altijd jonge achterblijven op het land. Het blijft dus uitkijken.
   
  Voor de zekerheid is het goed een perceel niet in een keer helemaal te maaien.
  Ga even naar een ander perceel zodat de vogels de tijd hebben om de randen op te zoeken en te wennen aan de nieuwe situatie. Gefaseerd maaien (3X) kost extra tijd maar redt levens. Maai 6 m om het perceel en dan een aantal keren door het perceel maaien zodat blokken ontstaan. Op deze manier kunnen eventuele nog aanwezige kuikens met hun ouders door de wapperende zakken het perceel verlaten.
   
  Verwijder het gras dat over het nest is gevallen. Anders verlaat de grutto het broedsel.
   
  .
   
  Vooral met schraal weer en in de avonduren hebben volwassen vogels met kuikens de gewoonte zich achter een wiers te verschuilen, lekker in de luwte. Wees daar attent op. Pas daarom ook de rijsnelheid aan, want hoe langzamer het gaat, hoe meer er van de vogels te zien is.
   

  Probeer in ieder geval te stoppen met maaien als de zon ondergaat. In het donker is het onmogelijk het doen en laten van de vogels en hun kuikens goed waar te nemen. Alle nestzorg vooraf is dan in een klap verspilde moeite geweest.

  Aan de kleur van het gemaaide gras kun je zien dat Hessel eerst naar een ander perceel is geweest en na een half uurtje weer verder gaat.

   

   

  Door ruim om de nesten heen te werken heb je er later geen hinder meer van.

  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken